top of page

Waterland Dreams

PROFESSIONAL 
I believe that everyone has a small child inside, whatever age we are.  Very often we forget this and push it away. I would like for the people watching my images to be in a magical Waterland, where gravity and rules do not exist. I would like to take them back for a moment to their childhood dreams, forgetting the hard reality of life and for a second to believe in magic again. 
With Love, Lucie
Once upon a dream in Waterland

Once Upon a Dream

in Waterland

BIO / About the artist

Lucie Drlíková je oceňovaná podvodní fotografka, kameramanka a malířka. 

Lucie je původem z Veselí nad Moravou, v současnosti tvoří v Praze, po dvaceti letech života v strávených v různých částech světa.

Vyrůstala obklopena uměním a kulturou, díky otcově vášni k fotografii a temné komoře  a matčině čtení knih, plných fantazie a společného malování .

S potápěním začala díky otci ve dvaadvaceti letech a nikdy nepřestala. Aby své matce ukázala, že podmořský svět je bezpečný, koupila si svůj první malý fotoaparát, aby přinášela snímky, o které se mohla podělit.

Po mnoha letech opustila svou práci v korporátu a rozhodla se jít za svými sny prostřednictvím fotografování, potápění a malování.

Lucie se specializuje na podvodní portréty a vytváření jedinečných podvodních scén pro své klienty a především pro své osobní projekty. Říká tomu „potrava pro mou duši“.

Její snímky byly publikovány po celém světě, v časopisech, na obalech alb a na obálkách knih.

S využitím jejích všestranných schopností je každé dílo výsledkem vize, poznámky, kresby, vzpomínky, po níž následuje složitá práce s vytvářením vlastních kostýmů a rekvizit, make-upů, malováním vlastních pozadí a koordinací teamu. Fotografie je svým způsobem velmi malá část celého tvůrčího procesu, kdy se Lucie zapojuje do každého aspektu se stejnou energií a vášní.

Lucie je známá především svou fotografickou prací, ale působí také jako kameramanka nebo podvodní supervizor pro filmový a reklamní průmysl. Připravuje herečky a modelky pro podvodní role. Také trénuje své studenty, kteří za ní přijíždějí z celého světa.

Svůj volný čas věnuje svému nejmilejšímu koníčku, a tím je malování. Luciiny obrazy jsou plné fantazie a osobních emocí a jsou inspirovány pop surrealistickým uměním. Používá mixovanou techniku, převážně ale olejomalbu na desce.

Lucie je k dispozici pro fotografování a natáčení po celém světě nebo v jejím působišti v Praze.

Lucie Drlikova is award winning underwater photographer, cinematographer and painter.

Originally from Czech republic, currently based in Prague, after twenty years of living in different parts of the world.

She grew up exposed to art and culture through the passion of her dad’s dark room and her mom’s fairy tales and story books.

She started diving at the age of twenty-two and has never stopped. To show her mom that the underwater world was a safe one, she purchased her first little point and shoot camera to bring back images to share. 

She quit her job in corporate and decided to follow her dreams through photography, diving and painting. 

Lucie is specialised in underwater portraits and creating unique underwater sets for her clients and especially for her personal projects. She call it „food for my soul“.

Her images have been published world wide, in magazines, album covers and book covers. 

Using her multitalented capabilities, each image is the result of a vision, a note, a drawing, a memory followed by a complex work of creating her own costumes and props, make-ups, drawing and painting her own backgrounds and coordinating people above and below the water. Photography is in a way a very small part of the entire creative process that sees Lucie involved in each and every aspect with the same energy and passion. 

Lucie is mostly known for her photography work, but she works as well as cinematographer or underwater supervisor and coach for film and advertising industry. She is also coaching her students worldwide. 

Her free time she devote to her dearest hobby, and this is painting. Lucie’s paintings are full of fantasy a personal feelings, inspired by pop surrealistic art, mostly fairytales and Big Eyes. She is using mixed technique, mainly oil on desk. 

Lucie is available for photography and motion worldwide or in Prague, Czech Republic.

 

Lucie Drlikova podvodni fotografka

To inquire about my work, print sales, commissions or simply say hello, please feel free to contact me at my email or via the form.

I look forward to hearing from you.

CONTACT
  • YouTube Lucie Drlikova
  • Instagram Lucie Drlikova
  • Facebook Lucie Drlikova

WATERLAND DREAMS s.r.o.

281 67 Stříbrná Skalice 451

 

IČ: 14299941

DIČ: CZ14299941

LUCIE DRLIKOVA

Current Location: Prague, Czech Republic

E-MAIL: lucie@waterlanddreams.com

TEL.: +420 728 233 713

Thank you for you message!

CONTACT
About
Once upon a dream
Galateia
bottom of page