top of page
New post
Popular post

Princess Dandelion

Princess Dandelion / Princezna Pampeliška

Příběh o princezně, která je nucena se proti své vůli vdát za španělského prince, což odmítá. Proto uteče z domova do světa, kde se náhodně setká s Honzou. S ním pak dorazí do města Kocourkova, kde jsou oba zajati a uvězněni. Španělský princ přitáhne k s vojskem k městu a vyhrožuje mu válkou a vypálením. O princeznu Pampelišku se začne ucházet purkmistrův syn, který se s Honzou nakonec kvůli tomu popere. Pampeliška přizná kocourkovským svoji identitu a nakonec je i s Honzou vydána španělskému princi. Princ Pampelišku propustí na svobodu a Honzu chce nechat popravit, Honza nakonec těsně před popravou uteče a princ město vypálí. Honza s Pampeliškou prchají pryč, během svého putování trpí nouzí, hladem, nedostatkem a chudobou. Pampeliška je velmi zesláblá, Honza ji nakonec odnese domů do své rodné vesnice ke své matce, která pak neúspěšně oroduje u Pampeliščina otce krále, aby Honzovi udělil milost. Pampeliška je velmi nemocná, začíná se ztrácet před očima. Honza se vydá ke králi se zprávou o princeznině špatném stavu, s tím, že by ji otec král měl ještě jednou vidět. Než však oba dorazí do Honzovy vesnice zesláblou Pampelišku nenávratně odfoukne pryč podzimní vítr.

Archives
Follow us
  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
bottom of page