top of page
New post
Popular post

Genesis

Once Upon a Dream in Waterland

This project is officially launching in January 2018, but in my head and drafts on papers started already in early 2016. The project represents a return to my childhood, to the stories that I imagined as a child , stories that my mother read to me, that I have always dreamed about.

It is set in the Waterland, environment, which mean so much for me, where I feel at home, into the magical, uncharted depths, into the land of the endless water.

This is the story of a girl Stella, she is dreaming her lucid dream, in the water, where she was born.

The meaning of the name Stella is the Star, and this star goes through whole story and so is a piece of Stella in each character, starting with the queen of the fairies Mab and ending with red Phoenix.

All the scenes will be real and will be fully prepare by myself. I sew costumes, create props, preparing the backgrounds, make-ups, etc. I'll shoot images and take video.


This is a project that I care about very much, it's a piece of my soul, therefore is that inner need to prepare everything by myself, I want to go through the entire process, to create a piece of me. Last year was for me very challenging and full of twists and turns and I realized how grateful I am for all those wonderful friends and the women who stood by me. That's why I want dedicate this project to all the wonderful women in my life.

To my mom, my sister-in-law Katka, Barborka, grandmothers, that already are not with us, my dear friends Jana, Zela, Pavlina, Kamila, Jana, and also to Irena. Last but not least to my amazing friend Ivana, without whose support this project could not start for few more years. And a big thanks goes to my friend Cristina, for kicking me off. And also I dedicate it to Stella.

Thank you for believing in me and supporting me.


PS: the First big scene will take place at the end of January. I am very much looking forward to it and thanks to my underwater team for the great support and help at the pool and now I'm going to quickly finish the costume! :-)


  • Česky

Jednou ve snu ve vodní říši

Tento projekt se oficiálně spouští v lednu 2018, ale v hlavě a na nákresech na papíře začal již v počátkem roku 2016.

Projekt představuje návrat do mého dětství, do příběhů, které jsem si jako dítě představovala, které mi maminka četla, které jsem si vysnila.

Je zasazen do Vodní říše, prostředí, které mi je tolik blízké, ve kterém se cítím doma. Do magických, neprobádaných hlubin, do země tajemné vody.

Je to příběh dívky Stelly, jež sní svůj nekonečný sen, ve vodě, kde se narodila.

Význam jména Stella znamená hvězda, tato hvězda putuje příběhem a tak je kousek Stelly je v každé postavě, počínaje královnou víl Mab a konče třeba ptákem Ohnivákem.

Všechny scény budou reálné a budu je kompletně připravovat já sama. Šiji kostýmy, vyrábím rekvizity, chystám pozadí, líčím modelky. Budu fotit i natáčet video.

Jedná se o projekt, na kterém mi velmi záleží, je to kus mě samotné, proto ta vnitřní potřeba si připravit všechno sama, projít celým procesem, nechat v tom velký kus sebe.

Poslední rok byl po mé osobní stránce velmi náročný a plný zvratů a já si uvědomila, jak jsem vděčná za všechny báječné kamarádky a ženy, které při mně stály. Proto chci tento projekt věnovat všem úžasným ženám mého života.

Mojí mámě, mé švagrové Katce, Barborce, babičkám, které již s námi nejsou, mým drahým přítelkyním Janě, Želce, Pavlíně, Kamile, Janě a také Ireně.

V neposlední řadě mé báječné kamarádce Ivaně, bez jejíž podpory by tento projekt ještě několik dalších let nemohl vzniknout. A velký dík patří mé kamarádce Cristine, která mě správně nakopla. A také ho věnuji Stelle.

Děkuji vám, že jste, že ve mě věříte a podporujete mě.


PS: První velká scéna proběhne koncem ledna. Moc se na to těším a děkuji celému mému týmu za obrovskou podporu a pomoc na bazénu a já jdu teď rychle došít kostým! :-)

Stella's lucid dream

Archives
Follow us
  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
bottom of page